Innhold er et nødvendig verktøy for å bli funnet i den digitale verden. Men hva gjør vi når vi ikke lenger leser alt innholdet? Vel, det har en rapport fra N.N GROUP kartlagt.

Nettet, som du vet, er et univers av tekstbasert informasjon. Et sted hvor vi alle søker etter en løsningen til et problem vi ønsker å løse.

Vi Googler og Googler etter det mest effektive produktet, og akkurat av den enkle grunnen er tekst på din nettside livsnødvendig når vi skal kommunisere og motta informasjon.

Men, så er det faktisk slik at vi ikke leser tekst på nett veldig nøye. Vi skanner faktisk innholdet fremfor å lese det (shit…).

Ingen stimuli betyr “skanning”


Jeg tok meg selv i å bli mer bevisst på hvordan jeg mottar informasjon når jeg leser, og det slo meg – jeg leser ikke innlegg, jeg bare skanner gjennom innhold og forholder meg mest til punkter og uthevet tekst. Noen ganger bare overskrifter og ingresser.

Det var ikke ved en tilfeldighet at jeg ble bevisst dette, bare så det er sagt – jeg lurte egentlig på hvordan mennesker forholder seg til digital tekst, i forhold til tradisjonell tekst (bøker, avis etc.), og ramlet over en omfattende rapport fra N.N GROUP etter litt, ja, søk på Google.

Hva er F-punktet?

Christopher Ingraham, data reporter hos Washington Post, forteller at vi som leser for lystens skyld har falt med hele 30% siden 2004. Det er ganske mange mennesker, men hvor har denne drastiske nedgangen har sitt utspring?

Faktisk har “lesing” hatt en nedgang siden 1980, lenge før den utbredte adopteringen av de attraktive distraksjonene Ipads, smarttelefoner og bærbare datamaskiner.

Christopher Ingraham forteller at en lang studie av lesetrender i Nederland peker på én synder – TV-en (Takk Kardashians). Fra 1955 til 1995 eksploderte TV-tiden mens den ukentlige lesetiden gikk ned …

Så er jo spørsmålet: Er dette en dårlig nyhet for oss som er avhengige av å kunne stimulere mennesker gjennom tekst for å formidle produktene vi selger?

Det ligger i “F” – punktet.

I noen veldig spennende funn gjort av N.N Group, viser det seg at vi stopper å lese innhold og tyr til skanning når den første paragrafen i innholdet ikke gir oss noe vi anser som verdifullt. I rapporten viste det seg også at vi forholder oss bedre til få titler, uthevet tekst og punkter.

Det viser seg også at når vi leter etter informasjon på nett, ser vi kun etter informasjonen vi ønsker å få bekreftet i teksten, og det gjør at vi som produserer innhold må tilpasse oss i en mye større grad enn før.

“F” punktet (eller mønsteret) er mer vanlig når vi leser lengre artikler som har få overskrifter, lite inndelinger eller interne tekstlenker.

I følge rapporten til N.N Group er uthevet tekst og punkter tydeligvis noe som stimulerer blikket vårt, og når vi ser på sider med ren tekst slik som dette innlegget, artikler eller historier, skaper leseren en egn snarvei i innholdet.

Vi ser altså på færre ord, leter etter det vi subjektivt anser som relevant, og fokuserer mindre på høyre-side av skjermen når vi beveger oss ned i innhold. Og det som er ganske interessant, er at vi beveger oss i et “F” mønster.


Bilde fra N.N group rapporten

With great power, comes great text

Funnene til N.N Group er ekstremt interessante – de gjør at vi som jobber med digitalt innhold må revurdere hvordan vi legger opp innholdet vårt for å kommunisere med generasjonen “skannere”. Dette gjelder alt fra nettside, blogg og sosiale medier.

Vi, i alle fall jeg, ønsker jo at publikum skal oppleve innholdet jeg produserer som nyttig og verdiskapende. Og her må jeg tenke nøye over hvordan jeg plasserer det mest verdifulle av innholdet mitt:

“F” mønsteret er tydelig ikke den mest effektive måten å innta tekst på. Spesielt ikke om vi skal se på alt av innhold vi mister når vi gjør et tilfeldig hopp i avsnitt etter F-mønsteret, men slik er det blitt.

Det vil være ganske mye informasjon som forsvinner for leseren, og det at vi hopper i en tekst er faktisk ikke basert på viktigheten av ordene, logikk eller innholdet i setningene – det er basert på hvordan vi som skriver deler opp innholdet; lengre avsnitt betyr mer hopping, dessverre.

Dette forteller oss at vi som produserer tekst må skrive veldig strategisk om leseren skal stimuleres til å lese innholdet vi produserer.

En avrundning

Det å skape innhold handler jo ene og alene om å være objektiv i det å skape tekst. Det nytter ikke å ha en subjektiv tilnærming, eller en fix ide om hvordan vi leser.

Man bør skape innhold etter hvordan mennesker faktisk bruker digital tekst. Det finnes masse spennende forskning på hvordan vi som skaper innhold kan kommunisere bedre med de vi ønsker å nå.

Du kan ta en titt på denne siden, hvis du vil: https://www.nngroup.com/

Her er fire lure punkter du kan ta med deg for å skape en god opplevelse for leseren din:

1.Gjør meg smartere – Gi leseren noe hun/han bruke i hverdagen
2. Ivareta min interesse – skap innhold etter målgruppen din (lag persona!)
3. Gjør innholdet beleilig – ikke la leseren jobbe hardt etter nytteverdien i innholdet ditt – tenk på F-punktet
4 Gi leseren noe de kan snakke om og dele med andre – en sosial opplevelse

Constanze Stabu

Constanze Stabu

Constanze har stor lidenskap til innholdsmarkedsføring og elsker gode historier, kaffe og en personlig tilnærming. - " A writer by day and a reader by night".

Leave a Reply